Novosti > Preliminarni rezultati prijemnog ispita i žalbeni postupak
Preliminarni rezultati prijemnog ispita i žalbeni postupak

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno proveden, ima pravo žalbe koju podnosi u pisanoj formi u Dekanatu Ekonomskog fakulteta, u roku od 48 sati od objavljivanja preliminarnih rezultata. Žalbe se mogu podnositi u četvrtak, 01.07.2010. godine 11:00-15:00 časova i u petak, 02.07.2010. godine 08:00-14:00 časova. Kandidati koji su podnijeli žalbe moći će pogledati svoje radove u roku od 1 časa od podnošenja molbe u kabinetu 410 (4. sprat).

Nakon provedenog žalbenog postupka, objaviće se konačna lista prema kojoj će se upisivati kandidati. Kandidati koji nisu ostvarili najmanje 15 bodova nemaju pravo upisa. Upis počinje u ponedjeljak, 05.07.2010. od 09:00 časova i traje do 09.07.2010. do 16:00 časova. Preliminarne rezultate prijemnog ispita možete preuzeti ovdje.

Komisija za provoćenje  kvalifikacionog ispita