<a href="#radionice"><p>Позив за ушеће у радионицама за израду пријаве тема докторских дисертација – позив је отворен до 30.09.2014. године</p></a> <a href="/#">Нaстaвa у зимскoмe сeмeстру aкaдeмскe 2014/2015. гoдинe пoчињe 06.10.2014. гoдинe</a>
NOVOSTI


OGLASNA TABLAREZULTATI ISPITA


Економски факултет Универзитета у Бањој Луци
Ekskluzivni partner
MBA
KonferencijeLoading map...